Turun Akatemia – Akademin i Åbo

pienoismalli

Akatemiatalon pienoismalli ympäristöineen vuonna 1817.

Turun Akatemia perustettiin 1640. Se toimi aluksi Tuomiokirkon ympärysmuuriin rakennetuissa tiloissa. Vuonna 1802 aloitettiin Akatemiatalon rakentaminen.
Turun palon jälkeen Akatemia siirrettiin Helsinkiin ja Suomen itsenäistyttyä nimeksi muutettiin Helsingin yliopisto.

Heinäkuun 24., Kristiinan päivänä, vuonna 1902 julkaistiin Uusi Aura -lehdessä artikkeli, “Satawuotinen muisto”. Siinä muisteltiin sata vuotta aiemmin järjestettyä juhlallista tilaisuutta, jossa Akatemiatalon peruskivi laskettiin. Tästä voi lukea artikkelin tekstimuotoisena.

30.10.1917 Turun Sanomissa julkaistiin artikkeli “Turun Akatemiatalo. Huomattawa 100-wuotismuistopäiwä.” Artikkelissa käsitellään rakennuksen historiaa, vihkimisjuhlaa ja sen eri toimijoita. Tästä voi lukea artikkelin tekstimuotoisena.

akatemiatalo 100 vuotta 30.10.1917 ts

Akademin i Åbo grundades 1640 den 26 mars när fundationsbrevet för Kungliga Akademien i Åbo undertecknades. Akademin var först inrymd i ett hus i domkyrkans ringmur. Det nya Akademihusets grundsten lades 24.7.1802.
Efter Åbo brand flyttades Akademin till Helsingfors och fick senare namnet Helsingfors universitet.

28.10.1917 utgav Åbo Underrättelser två artiklar Sekelminnet av Akademihusets invigning och “Acta inaugurationis” i avdelningen “Ett hundra års minne”.

acta inaugurationis

Paluu sivun Turun akatemia alkuun.