Akatemiatalo 200 -näyttelyn esineiden tiedot

Turun Akatemia – Rakennushistoria

Turun Akatemiatalo rakennushistoria

 1. Acta inaugurationis novarum Academiae Aboensis aedium, III Calendarum Novembris a. MDCCCVII solemniter celebratae. Accedunt tabularum aenearum ectypa & explications, 1821
 2. Pöytämitali, Turun Akatemian ohjesääntö 1811, Pietari 1813 (Turun museokeskus, TMM23102:141a)
  Pöytämitali, Turun Akatemian ohjesääntö 1811, Pietari 1813 (Turun museokeskus, ei kokoelmanumeroa)
  Bordsmedalj, S:t Petersburg 1813 (Åbo museicentral)
 3. Detaljipiirustus Akatemiatalosta, kopio (Kansallisarkisto, Turun ja Porin lääninrakennuskonttorin arkisto Ii:298)
  Detaljritning av Akademihuset, kopia (Riksarkivet, Åbo och Björneborgs
  länsbyggnadskontors arkiv Ii:298)
 4. Hiontaväline (Turun museokeskus, TMM5071)
  Slipverktyget  (Åbo museicentral, TMM5071)

Turun Akatemia- Akateeminen maailma

Turun Akatemia

 1. Turun Akatemian perustamisasiakirja vuodelta 1640, kopio (Helsingin yliopistomuseo)
  Akademins fundationsbrev 1640, kopia (Helsingfors universitetsmuseum)
 2. Rehtorin symboliset avaimet. Suunnitellut Johan Henrik Seeliger 1759. Avaimet ovat kullattua messinkiä. (Helsingin yliopistomuseo, HYM146893)
  Rektorns symboliska nycklar, 1759 (Helsingfors universitetsmuseum, HYM146893)
 3. Naamio, Arvid Adolf Ethólenin kokoelmasta (Kansallismuseo, VK50)
  En mask ur Arvid Adolf Etholéns samling (Nationalmuseum, VK50)

 


Turun Akatemia – Interiööri

Turun Akatemia Interiööri, kuva 1

 1. Linnunnahkoja / Fågelskinn (Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, eläinmuseo)
 2. Kolibri / En kolibri (Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, eläinmuseo)
 3. Pöytäkello, 1800-luvun alku, Tukholma (Turun museokeskus, TMM15401:192)
  Bordsur, början av 1800-talet, Stockholm (Åbo museicentral, TMM15491:192)
 4. Tunturipöllö / Fjälluggla (Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, eläinmuseo)
 5. Kirjoituslipasto, 1600- ja 1700-luvun vaihde, Ruotsi (Turun museokeskus, TMM3679)
  Skrivbyrå, sekelskiftet 1600-1700, Sverige (Åbo museicentral, TMM3679)
 6. Silmälasit, 1700-luvun ja 1800-luvun vaihde, Turku (Turun museokeskus, TMM2296)
  Glasögon, sekelskiftet 1700-1800, Åbo (Åbo museicentral, TMM2296)
 7.  Schäffer, Jacob Christian: Verschiedene Zwiefalter und Käfer mit Hörnern : beschrieben von Jacob Christian Schäffer 1763.
 8. Juomalasi, 1700-luvun loppu, Englanti (Turun museokeskus, TMM861a)
  Dricksglas, slutet av 1700-talet, England (Åbo museicentral, TMM861a)

Turun Akatemia Interiööri, kuva 2

 1. Kirjoitusteline, 1700-luvun loppu, Pori (Turun museokeskus, TMM12810:12)
  Skrivställ, slutet av 1700-talet, Björneborg (Åbo museicentral, TMM12810:12)
 2. Näytteenottopullo (Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, eläinmuseo)
  En flaska för provtagning (Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, eläinmuseo)
 3. Sikarilaatikko / Cigarlådan (Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, eläinmuseo)
 4. Mustekynä, 1800-luku, Venäjä (Turun museokeskus, TMM21096a)
  Bläckpenna, 1800-talet, Ryssland (Åbo museicentral, TMM21096a)
 5. Pullo, 1768, alkuperä tuntematon (Turun museokeskus, TMM9527)
  Flaska, 1768, ursprung okänt (Åbo museicentral, TMM9527)
 6. Juomalasi, 1700-luvun loppu, Englanti (Turun museokeskus, TMM862)
  Dricksglas, slutet av 1700-talet, England (Åbo museicentral, TMM862)
 7. Mathias Caloniuksen opiskelijoiden muistiinpanot:
  kk II 126  ”Föreläsningar hållna af Juris-Professoren och Riddaren Herr Math. Calonius uti processus Civilis. Tillhörige Joh. Gust. Liljeqvist 1819”
  kk II 128 ”Föreläsningar öfver Processus Civilis hållna af Matth. Calonius” Muistiinpanot laatinut S. G. Berg vuonna 1824
  kk II 129 ” Annotationer vid föreläsningar öfver Jurisprudentia Criminalis hållna af Matth. Calonius. ” Muistiinpanot laatinut S. G. Berg vuonna 1824
  (Turun yliopiston kirjasto. Käsikirjoituskokoelma)
 8. Tuoli, 1810-1830, Turku (Turun museokeskus, TMM13089:2)
  Stol, 1810-1830, Åbo (Åbo museicentral, TMM13089:2)

Turun Akatemia Interiööri, kuva 3

 1. Näytteenottopulloja (Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, eläinmuseo)
  Flaskor för provtagning (Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, eläinmuseo)
 2. Hyönteislaatikko / Insektslådan (Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, eläinmuseo)

Turun_Akatemia4

 • Tislauslaitteen hattu eli alembik sekä pullo ovat Gadolinin laboratoriovälineitä (Turun museokeskus, TMM18431:1, TMM18431:8)
 • En alambik, eller den hattliknande övre delen av en destillerkolv, och en flaska.

Turun palo

Turku palon jälkeen

 • Turku palon jälkeen talvella 1827, akvarelli, maalannut Anna Salmberg (1788-1868), kopio (Åbo Akademin kuvakokoelmat)
 • Åbo stad under vintern i ruiner efter branden 1827, akvarell, målad av Anna Salmberg (1788-1868), kopia (Åbo Akademis bildsamlingar)

Turun_palo

 • Piirustus Turun Akatemian professorin virkapuvusta (Turun museokeskus, 5933)
 • Ritning som föreställer uniformen för en professor vid Akademin i Åbo (Åbo museicentral, 5933)

 

 

 

 

 

Turun_palo2

 

 

 

 


Turun hovioikeus

Turun hovioikeus, kuva 1

 1. Rautainen raha-arkku
  Kassakista av järn
 2. Homeopaattista arsenikkia ja nux vomicaa (strykniini) sekä glyseriiniä. Homeopatisk arsenik och nux vomica eller stryknin samt glycerin.
 3. Pullot sekä puulaatikko, löytyivät Akatemiatalosta vuoden 1977-1979 peruskorjauksen yhteydessä.
  Flaskorna i Trälådorna hittades i Akademihuset i samband med grundrenoveringen 1977–1979.
 4. Handbok i forensiska medicinen, oikeuslääketieteellinen käsikirja, 1838
 5. Myrkytyksen yritystä koskevaan juttuun liittyviä paperinpaloja
  Papperslappar från ett rättsfall rörande ett förgiftningsförsök.
 6. Hovioikeudesta 1977-1979 peruskorjauksen yhteydessä löytynyttä väärää rahaa 1930-luvulta.
  Falska mynt från 1930-talet som hittades i hovrätten i samband med grundrenoveringen 1977–1979.

(Esineet: Turun hovioikeus; föremål: Åbo hovrätt)

Turun hovioikeus, kuva 2

 1. Hovioikeudessa esillä ollut jääkärilippu vuodelta 1918.
  Jägarflaggan från år 1918.
 2. Hovioikeudesta löytynyt pahvikotelo, jonka kannessa on suojeluskunnan tunnus.
  Etui med ett skyddskårsmärke
 3. Kassakirja 1900-luvun alusta. Kirjassa on vuodelta 1918 merkintä ”kapinan” aikana ryöstetyistä rahoista.
  Kassabok med en anteckning år 1918 om pengar som har stulits under ”upproret”.
 4. Hovioikeuden presidentille kuulunut kappale kirjasta ”Lapsenelatusjutuista laskettavien siittämisaikojen almanakka”.
  Detta exemplar av boken ”Lapsenelatusjutuista laskettavien siittämisaikojen almanakka” har tillhört hovrättspresidenten.
 5. Aleksi Kävyn (hovioikeuden presidentti 1912-1925) teos Hovioikeuden tuomio- ja päätöslauselmia, pöytäkirjanotteita, kirjeitä ja äänestyspöytäkirjoja, 1928.
  Hovioikeuden tuomio- ja päätöslauselmia, pöytäkirjanotteita, kirjeitä ja äänestyspöytäkirjoja, 1928, av Aleksi Käpy, hovrättspresident åren 1912–1925.
 6. Hovioikeuden 3. jaostolla käytössä ollut pahvinen kalenteri, joka kattaa vuodet 1890-2000.
  Kalendern, som har använts av hovrättens 3. division, omfattar åren 1890–2000.

(Esineet: Turun hovioikeus; föremål: Åbo hovrätt)

Turun hovioikeus, kuva 3

 1. Valokuva hovioikeuden täysistunnosta 300-vuotispäivän kunniaksi 31.10.1923.
  Fotografi från plenum till ära av hovrättens 300-årsdag 31.10.1923.
 2. Arvontarasiat, metallisia arpomisholkkeja ja arpapuikko.
  Lottningsaskar, lottningsholkar och en sticka för att skjuta in lottsedlarna i holkarna.
 3. Suomen laki: Euroopan unionin laki -teos sisälsi eurooppaoikeuden keskeisimmät säännökset. Verkkolähteet ovat suurelta osin korvanneet painetut lakikirjat.
  Lagboken Suomen laki: Euroopan unionin laki innehöll de centrala delarna av europeiska unionsrätten. Nätresurser har till stor del ersatt de tryckta lagböckerna

(Esineet: Turun hovioikeus; föremål: Åbo hovrätt)

Turun hovioikeus, kuva 4

 1. Metallinen kyltti (Turun hovioikeus)
  En skylt av metall (Åbo hovrätt)
 2. Hovioikeuden Remington-kirjoituskone (Turun hovioikeus) ja ensimmäisen koneella kirjoitetun päätöksen 27.4.1916 kopio. (Turun hovioikeuden arkisto, Dbb:144, n:o 538, Kansallisarkisto)
  Hovrättens Remington-skrivmaskin (Åbo hovrätt) och den första maskinskrivna domen 27.4.1916, kopia (Åbo hovrätts arkiv, Dbb:144, n:o 538, Riksarkivet)

 

 

Turun hovioikeus, kuva 5

 1. Viskaalin virkafrakki, jonka käytöstä luovuttiin 1917. (Turun hovioikeus)
  Fiskalens uniformsfrack som var i bruk fram till år 1917 (Åbo hovrätt)
 2. Seinällä olevassa kuvassa on Turun hovioikeuden virkamiehiä sortovuosien tapahtumien keskipisteessä. Useita heistä erotettiin vuonna 1903 niskuroinnin takia heidän vastustettuaan laittomiksi katsomiaan säännöksiä, kopio. (Turun hovioikeus)
  På bilden ses Åbo hovrätts tjänstemän i centrum för ofärdsårens händelser. Flera av dem avskedades år 1903 för tredskande eftersom de hade protesterat mot författningar som enligt deras uppfattning var olagliga, kopia. (Åbo hovrätt)
 3. Hovioikeuden vahtimestarin salkku, jolla kuljetettiin asiakirjoja hovioikeudesta hovioikeudenneuvosten koteihin ja takaisin. (Turun hovioikeus)
  Vaktmästarens portfölj från hovrätten. Portföljen användes för att transportera handlingar från hovrätten hem till hovrättsråden och tillbaka. (Åbo hovrätt)

(Esineet: Turun hovioikeus; föremål: Åbo hovrätt)

Turun_hovioikeus4

 1. Kirjassa merkinnät henkilökunnalle luovutetuista kirjoitusvälineistä 1800-luvun puolivälistä
  Boken innehåller uppgifter från mitten av 1800-talet om skrivdon som har överlåtits till personalen.
 2. Kirjekuori. Kirje on osoitettu hovioikeuden presidentti Carl Procopélle, virassa 1858-1868
  Kuvert. Adressaten är hovrättspresidenten Carl Procopè, som skötte tjänsten 1858–1868.
 3. Pläkkiseppä Lindbladin valmistama tinainen mustepulloteline 1840-luvulta.
  Bläckställ, tillverkat av bläckslagaren Lindblad på 1840-talet.
 4. Laskut puhelimesta ja sen käytöstä vuosilta 1884 ja 1885. Turkuun oli perustettu Suomen ensimmäinen puhelinlaitos vuonna 1882
  Telefonräkningar från 1884 och 1885. Finlands första telefonverk grundades i Åbo 1882.
 5. Lasku käännöstöistä ruotsista suomeksi ja suomesta ruotsiksi vuodelta 1884
  Räkning för översättningsarbeten från finska till svenska och vice versa, 1884.
 6. Pöydän laatikossa sulkakynä, kynänvarsi ja terä sekä irtoteriä
  I bordslådan: fjäderpenna, pennskaft och lösa pennspetsar
 7. Kirjapinossa Rikoslaki joulukuulta 1889 suomeksi ja ruotsiksi sekä Ruotsin Waldakunnan LAKI 1734 ja Mechelin “Eri mielipiteitä suomalais-venäläisistä kysymyksistä”
  Bokhögen: Strafflagen (december 1889) på finska och svenska, Ruotsin Waldakunnan LAKI 1734 och Mechelin “Eri mielipiteitä suomalais-venäläisistä kysymyksistä”

(Esineet: Turun hovioikeus; föremål: Åbo hovrätt)


Arjessa ja juhlassa

arjessa ja juhlassa, kuva 1

 1. Fagotti on todennäköisesti kuulunut Turun Akatemialle tai Turun Soitannolliselle seuralle. Soitin siirtyi Turusta Helsinkiin yliopiston muuton yhteydessä vuonna 1828. (Sibelius-museo)
  Fagotten har antagligen tillhört Akademin i Åbo eller Musikaliska sällskapet i Åbo. Instrumentet har förts från Åbo till Helsingfors år 1828 i samband med universitetets flyttning. (Sibeliusmuseum)
 2. Lattialla olevia esitekopioita / På golvet: kopior av broschyrer (Turun yliopiston kirjasto ja Hereditas culturalis – Digitaliserat material i Åbo Akademis bibliotek http://bibbild.abo.fi/hereditas/musik/)
 3. Pasi Jääskeläisen kannel, joka on valmistettu Pasi Jääskeläisen omassa kantelepajassa. Jääskeläinen kanteleineen esiintyi Turun Akatemiatalon juhlasalissa ainakin lokakuussa vuonna 1904. (Turun museokeskus, TMM12118)
  Kantelen har tillverkats i Pasi Jääskeläinens kanteleverkstad. Jääskeläinen uppträdde med sin kantele i Akademihusets solennitetssal åtminstone i oktober 1904. (Åbo museicentral, TMM12118)

arjessa ja juhlassa, kuva 2

 1. Tuoli ja takki (Kansallisarkisto Turku)
  En stol och en jacka (Riksarkivet Åbo)
 2. Laskukone (Lounais-Suomen aluehallintovirasto)
  En räknemaskin (Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland)
 3. Tiedonanto liikkeelle laskettavista rahoista, 1840: Underrettelse för menige man, angående de myntslag som ifrån 1841 års början försättas uti omlopp i Finland (Loimaan seurakunnan arkisto, Kansallisarkisto)/ Meddelande om myntslag som kommer att sättas i omlopp, 1840: Underrettelse för menige man, angående de myntslag som ifrån 1841 års början försättas uti omlopp i Finland (Loimijoki församlings arkiv, Riksarkivet)
 4. Arvonmuuntotaulukko, 1840: Tabellit, huojennukseksi muuttaissa wenäjän Kowaa Hopiaa ja Paperi rahaa Ruotsin Riksgäldi Sedeliin niin myös tätä rahaa wenäjän Hopiaksi ja Paperi rahaksi (Loimaan seurakunnan arkisto, Kansallisarkisto)/ Värdeomvandlingstabell, 1840: Tabellit, huojennukseksi muuttaissa wenäjän Kowaa Hopiaa ja Paperi rahaa Ruotsin Riksgäldi Sedeliin niin myös tätä rahaa wenäjän Hopiaksi ja Paperi rahaksi (Loimijoki församlings arkiv, Riksarkivet)
 5. Mustekynäpullo ja mustekynä (Lounais-Suomen aluehallintovirasto)
  En bläckflaska och en bläckpenna (Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland)
 6. Nitoja (Lounais-Suomen aluehallintovirasto)
  En häftapparat (Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland)
 7. Leimasin (Lounais-Suomen aluehallintovirasto)
  En stämpel (Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland)
 8. Mustepullo (Lounais-Suomen aluehallintovirasto)
  En bläckflaska (Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland)
 9. Valokuva-albumi 1929-1932 (Turun ja Porin lääninhallituksen lääninkanslian arkisto, Hi:15, Kansallisarkisto)
  Fotografialbum
 10. Kyltti “Lääninkanslia” (Lounais-Suomen aluehallintovirasto)
  En skylt “Lääninkanslia” (Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland)
 11. Pöytä (Kansallisarkisto Turku)
  Ett bord (Riksarkivet Åbo)

 

Vanhoja rahoja:

12 taaleria kuparirahaa kuva 1212 taaleria kuparirahaa kuva 32

 

 

 

12 taaleria kuparirahaa (Turun museokeskus, TMM22979:779)

 

 

25 hopearuplaa kuva 12

25 hopearuplaa kuva 22

 • 25 hopearuplaa (Turun museokeskus, TMM22979:781)
 • 25 Rubel Silfver (Åbo museicentral, TMM22979:781)

 

12 hopeamarkkaa kuva 12

 
12 hopeamarkkaa kuva 22

 • 12 hopeamarkkaa (Turun museokeskus, TMM22979:783)
 • 12 mark i silfver (Åbo museicentral, TMM22979:783)

 

 

 

 

 

 

 

kirjeet

Turusta lähetettyjä kirjeitä vuosilta
1847, 1854, 1864, 1866, 1871
(Kansallisarkisto)

 

 

 

 

 

 

 


Kirkon palveluksessa

kirkon palveluksessa

 1. Piispan hiippa, vuodelta 1930 (Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä)
  En biskopsmössa eller mitra, år 1930 (Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet)
 2. Lahjoituskirja (Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä)
  Donationsbrevet (Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet)
 3. Akatemiatalon juhlasalin saarnastuolin piirustus (Turun tuomiokirkon isännistön arkisto, III Ja:10, Kansallisarkisto)
  Ritning för en predikstol i Akademihusets solennitettsalen (Åbo domkyrkas föreståndares arkiv, III Ja:10, Riksarkivet)

Raitiovaunupysäkki

turun raitiotie

 1. Raitiovaunujen pienoismalli /
  Modell av spårvagn
  (Hannu T. Pulkkinen)
 2. Matkalippuja / Resebiljetter (Linjaliikenne J. Salonen Oy:n arkisto, 2.10.1. Bussiliput, siirtomatkaliput ja raitiovaunuliput 1960-61, Kansallisarkisto)
  Turun kaupungin asemakartta, Åbo adresskalender – Turun osoitekalenteri 1908 (Turun yliopisto)

Paluu sivun Akatemiatalo 200 -näyttelyn esineiden tiedot alkuun.