Akatemiatalon pienoismalli

Pienoismalli esittää Akatemiataloa ympäristöineen vuonna 1817. Mallissa näkyvä rakennuskanta tuhoutui Turun palossa 1827, ja tiedot Akatemiataloa 200 vuotta sitten ympäröineestä rakennuskannasta perustuvat 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun katselmusasiakirjoihin. Tuon ajan Turussa rakennuksia katselmoitiin esimerkiksi palovakuutuksia ja pakkohuutokauppoja varten sekä joskus myös kaupunkikuvallisen valvonnan syistä. Katselmusasiakirjat sisältävät vaihtelevalla tarkkuudella tietoja tonttien rakennuksista, ja parhaimmillaan niissä käydään läpi tontit rakennuksineen silmiä hivelevän yksityiskohtaisesti: lattialistoineen, kaakeliuuneineen, väreineen ja ikkunoiden ruutujakoineen. Asiakirjoja lukemalla kaupunkimaisema on palautettavissa näkyväksi, vaikkapa pienoismallin muodossa.

Akatemiataloa ympäröi kaksisataa vuotta sitten pääosin varakkaampien turkulaisten kaupunkitaloja. Korkeimmat rakennukset, kaksikerroksiset mansardikattoiset talot kilpailivat korkeudessa Akatemiatalon kanssa. Näissä punamullatuissa taloissa asui Turun säätyläistöä ja ylintä porvaristoa. Lisäksi ympäröivillä tonteilla oli muutama kivitalo sekä puutarhoja. Hämeenkadun laidalla, Akatemiatalon itäpuolella, oli myös kaksikerroksisia vuokrataloja, joissa asui vähävaraista väestöä. Heidän vuokrahuoneidensa ikkunat avautuivat kohti upouutta Akatemiataloa ja sen eteen istutettua puistoa, kapealle Hämeenkadun poikkikadulle.

Paluu sivun Turun akatemia alkuun.