Lakko päättynyt, mutta vallankumous jatkuu

 

lakko päättynyt

”’Lakko päättynyt, mutta vallankumous jatkuu’

Kaikki oikeus- ja hallintolaitokset edelleen lakkolaisten hallussa.

Siitä huolimatta, että lakko Turussa päättyi jo toissapäiwänä pitiwät lakkolaiset koko eilispäiwän hallussaan oikeus- ja hallintolaitokset, wieläpä tuomiokapitulin y.m. ent. Akatemiataloon sijoitetut wirastot. Kuten tunnettua, sijaitsewat mainitussa talossa howioikeus, lääninhallitus, tuomiokapituli y.m. Kun sanottujen wirastojen wirkamiehet eilen aamupäivällä tawalliseen aikaan aikoiwat mennä wirantoimitukseen, sulkiwat lakkomisiilit heiltä pääsyn ja kun wirkamiehet huomauttiwat, että onhan lakko julistettu päättyneeksi ja heidän siis myös tuli ryhtyä toimeensa, sanoiwat miliisimiehet, etteiwät he tiedä asiasta muuta kuin että heillä on määräys estää pääsy kyseessäolewiin wirastoihin.”

Palaa sivulle vuodet 1917-1918.