Lääninhallituksen ja raatihuoneen valtaus

lääninhallituksen valtaus

”Klo 8,45 aamulla marssi Kerttulinmäen kasarmilta Kerttulinkatua alas osasto, käsittäen noin 300 suomalaista sosialistia ja 300 kiwääreillä, rewolwereilla ja tikareilla asestettua wenäläistä matruusia. Osaston jälessä ajoi kuorma-automobiili, jossa oli kuularuisku ja kuularuiskun molemmilla puolin seisoi automobiilissa matruusi, kiwääri ampuma-asennossa. Kuularuisku asetettiin raatihuoneen edustalle ja osasto sulki Iso-Hämeenkadun Kerttulinkadulta ja Uudenmaankadulle saakka sekä ryhtyi yhdessä toiselta puolen jokea saapuneitten wenäläis-suomalaisten osastojen kanssa piirittämään wanhaa akatemiataloa ja raatihuoneen taloa. Wastarintaa kohtaamatta miehittivät wenäläiset sotamiehet lääninhallituksen, hovioikeuden, raastuvanoikeuden, maistraatin ja poliisikamarin noin 11 a.p.”

Palaa sivulle vuodet 1917-1918.