Raitiovaunu

Turkulaiset ajoivat Akatemiatalolle ja sen ohi raitiovaunulla, ensin hevosvetoisella 1890–1892 ja 1908 alkaen sähkövetoisella.
Vuoteen 1972 asti Akatemiatalon ohitti raitiotielinja 2, joka tunnettiin ruuhkalinjana. Sen vuoksi moottorivaunuun oli yleensä kytketty myös perävaunu.
Pienoismallit kuvaavat aikaa sotien jälkeen, vähän ennen vuotta 1950. Raitionvaunun pienoismallin on rakentanut Hannu T. Pulkkinen vuonna 2002.

 
Åboborna åkte till Akademihuset och förbi det i en spårvagn, först med en hästdragen 1890–1892 och fr.o.m. 1908 med en eldriven.
Fram till år 1972 gick spårvagnslinjen nr 2 eller rusningslinjen förbi Akademihuset. Motorvagnen var ofta kopplad till en extra vagn för att bereda plats åt alla passagerare.
Modellerna återger situationen efter kriget, något före år 1950. Hannu T. Pulkkinen har byggt modellen år 2002.

Paluu näyttelyn esineiden tietoihin.