Arvontarasiat

Arvontarasiat, metallisia arpomisholkkeja ja arpapuikko. Wädjade mål -lippaan holkkeihin laitettiin lapuille kirjoitettuna arvottavien ns. vetojuttujen diaarinumerot ja Lotter-lippaaseen jäsenten nimilaput. Nostamalla molemmista rasioista holkki saatiin jutulle arvottua jäsen. Kerran kuussa suoritetusta arvonnasta luovuttiin vuonna 1976. Hyllyn alla Vetoasiain arvontakirja. 

Lottningsaskar, lottningsholkar och en sticka för att skjuta in lottsedlarna i holkarna. I asken ”Wädjade mål” lades holkar som innehöll lappar med målens diarienummer. I asken ”Lotter” placerades hovrättsmed-lemmarnas namnlappar.
Genom att lyfta en holk från båda urnorna fick man en medlem för varje mål. Lottningen utfördes en gång i månaden fram till år 1976. Under hyllan lottningsboken för väljade mål.

Paluu näyttelyn esineiden tietoihin.