Gadolinin laboratoriolasit

Tislauslaitteen hattu eli alembik sekä pullo Turun Akatemian laboratoriosta

Nämä Turun palossa 1827 vaurioituneet, aikoinaan Turun Akatemian kemian laboratorioon kuuluneet välineet, löytyivät yhdessä useiden muiden lasiesineiden kanssa 1970-luvun puolivälissä Akatemiatalon kunnostustöiden yhteydessä.

Tuolloin rakennuksesta löydettiin puolitoista vuosisataa unohduksissa olleita kellareita, jotka oli täytetty heti Turun palon jälkeen.

Lasiesineet oli jätetty Akatemian kemian luentosalin ja laboratorion alapuolisiin kellareihin täytemaakerroksen päälle. Ilmeisesti ne oli kaivettu esiin laboratorion palojätekasoista, mutta hylätty käyttökelvottomiksi vaurioituneina.
(TMM18431:1 ja TMM18431:8, 1700- ja 1800-luvun vaihde, Turku) (Lauri Viinikkala)

En alambik, eller den hattliknande övre delen av en destillerkolv, och en
flaska. Dessa föremål har tillhört kemilaboratoriet vid Akademin i Åbo och
skadats i Åbo brand år 1827. De hittades tillsammans med ett antal andra
glasföremål i mitten av 1970-talet i samband med renoveringen av Akademihuset

Paluu näyttelyn esineiden tietoihin.