Sammutusämpäri

Nahasta valmistettuja ämpäreitä on käytetty tulipalojen sammutuksessa jo 1500-luvulta alkaen.

Nahkaämpäri oli puista kevyempi ja heikommin tuleen syttyvä. Sitä käytettiin ämpäriketjussa, jossa se kulki kädestä käteen vedenottopaikalta palopaikalle.

Sammutuskalustoon kuului 1800-luvun alussa lisäksi mm. palohakoja, köysiluutia ja alkeellisia ruiskuja. Tällaisella kalustolla palojen sammutus oli kuitenkin hyvin hidasta ja kävi täysin mahdottomaksi, mikäli palo pääsi leviämään riittävän laajalle alueelle. (Turun museokeskus)

Ämbar tillverkade av läder har använts i släckningsarbeten sedan 1500-talet.

Läderämbaret var lättare än en hink tillverkad av trä och fattade inte så lätt
eld. Det användes i en kedja där ämbaret gick från hand till hand från vattenkällan till brandplatsen.

I början av 1800-talet omfattade släckningsredskapen
också brandhakar, svabbar och primitiva sprutor. (Åbo museicentral)

Paluu näyttelyn esineiden tietoihin.