Piispan hiipan lahjoituskirja

Hiippaan liittyvä lahjoitusasiakirja. Lahjoituskirjan on tehnyt taiteilija Edwin Lydén ja sitä säilytetään lieriönmuotoisessa koristellussa kotelossa. Kotelon ympärille kiinnitetyssä narussa on kaikkien lahjoittajien nimet erillisillä lapuilla.

Till mitran förknippat donationsbrev. Donationsbrevet har konstnären Edwin Lydén gjort och det förvaras i ett smyckat cylinderformat fodral. I snöret, som är fastsatt runt fodralet, finns alla donatorers namn på enskilda lappar.

Paluu näyttelyn esineiden tietoihin.