Kolibri ja muut linnut

Kolibri ja muut linnut
Tutkimusmatkojen aikana kerättiin hyönteisten ohella myös paljon selkärankaisia eläimiä. Linnut ammuttiin ja täytettiin tieteelliseksi näytteeksi. Lintua ei välttämättä aseteltu luonnolliseen asentoon vaan se täytettiin nopeasti vain tutkimustyötä varten.

Turun yliopiston kokoelmissa on paljon lintunäytteitä, jotka on kerätty eri puolilta maailmaa. Afrikkalaiset lintunäytteet on kerännyt ja täyttänyt Väinö Pekkola (1880-1953). Hän teki tutkimusmatkoja aina Niilin latvoilta Jäämeren rannoille.
(Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, eläinmuseo)

Kolibrin och andra fåglar
Förutom insekter samlades det under forskningresor också stora mängder ryggradsdjur. Fåglarna sköts och uppstoppades för att bli naturhistoriska exemplar. Ofta monterades fågeln inte i naturlig ställning, utan den preparerades snabbt för vetenskapliga ändamål.

Åbo universitets samlingar har många fågelexemplar från olika delar av världen. De afrikanska fågelexemplaren samlades och uppstoppades av Väinö Pekkola (1880-1953). Han genomförde forskningsresor runtom världen, från Nilen till Ishavets stränder.
(Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, eläinmuseo)

Paluu näyttelyn esineiden tietoihin.