Akatemiatalon valtaus

Tapahtumien eteneminen Uusi Aura -lehden mukaan: 1. lakkopäivä 14.11.1917

Klo 8,45 aamulla marssi Kerttulinmäen kasarmilta Kerttulinkatua alas osasto, käsittäen noin 300 suomalaista sotilasta ja 300 kivääreillä, rewolwereilla ja tikareilla asestettua wenäläistä matruusia. Osaston jälestä ajoi kuorma-automobiili, jossa oli kuularuisku ja kuularuiskun molemmilla puolin seisoi automobiilissa matruusi, kivääri ampuma-asennossa. Kuularuisku asetettiin raatihuoneen edustalle ja osasto sulki Iso-Hämeenkadun Kerttulinkadulta ja Uudenmaakadulle saakka sekä ryhtyi yhdessä toiselta puolen jokea saapuneitten wenäläis-suomalaisten osastojen kanssa piirittämään wanhaa akatemiataloa ja raatihuoneen taloa. Wastarintaa kohtaamatta miehittivät wenäläiset sotamiehet lääninhallituksen, hovioikeuden, raastuvanoikeuden, maistraatin ja poliisikamarin noin 11 a.p.

valtaus

Palaa sivulle vuodet 1917-1918.