Vuodet 1917-1918 – Åren 1917-1918

Turun vuoden 1917 tapahtumat etenivät vaiheittain toukokuun yleislakosta ja elokuun voimellakoista aina marraskuussa alkaneeseen suurlakkoon asti. Suurlakon yhteydessä myös Akatemiatalo vallattiin ja alla on Turun hovioikeuden valokuvia, joissa tilat näyttäytyvät siinä kunnossa kuin ne valtaajien jäljiltä löydettiin.

Punainen_1917_1

Uusi Aura kirjoitti takautuvasti 22.11.1917 lakon tapahtumista Turussa.

Aamulla 14.11.1917 tapahtui Akatemiatalon valtaus ja myöhemmin samana päivänä vallankumoukselliset pidättivät kuvernööri Mikko Collanin. Kuvernöörin pidättämisestä kerrotaan lehtiartikkelissa, jossa on kuvailtu pidätystapahtuman vaiheita ja vankeusolosuhteita.

Punainen_1917_5

Suurlakko kesti viikon, mutta monia julkisia tiloja pidettiin vallankumouksellisten joukkojen hallussa pidempään. Myös kuvernööri Collanin ja poliisimestari Nikanderin vankeusaika venyi huomattavan pitkäksi. Suurlakosta ja sen erilaisista vaikutuksista viranomaisten toimintaan ja kansalaisten arkielämään uutisoitiin runsaasti.

Uusi Aura uutisoi 22.11.1917 Lääninhallituksen valtaamisesta ja Lakon päättymisestä. Lehti uutisoi myös Turun hovi- ja raastuvanoikeuden sekä Turun tuomiokapitulin toiminnan estymisestä huoneistojen valtaamisen vuoksi.

hovi ja raastuvanoikeuden istunnot

turun tuomiokapitulin


Sosialisti uutisoi 22.12.1917 seuraavasti:

Kuvernööri ja poliisimestari vapaaksi

23.12.1917 utgav Åbo Underrättelser en artikel Våldsväldets avveckling.

våldsväldets avveckling


Tammikuussa 1918 oli tapahtumien kulku jälleen kehittynyt siihen suuntaan, että 29.1.1918 Sosialisti -lehdessä uutisoitiin seuraavasti:

“Turussa
Lääninhallitus vallattu
Eilen päiwällä wallattiin Turun lääninhallitus.
Wirastot suljettiin.
Wirkamiehet poistuivat toimistaan.”

Lääninhallitus wallattu

Helmikuun 2. päivänä 1918, Sosialisti-lehdessä julkaistiin lääninkomisario, Östermanin, tiedote:

wastawallankumoukselliset

Helmikuun 5. päivänä Sosialistissa oli artikkeli jossa kuvattiin Turun hovioikeuden tiloista takavarikoituja tuotteita.

Helmikuun 6. päivänä Sosialisti lehdessä julkaistiin uutinen:

Turun howioikeus suljettu

7.2.1918 utgav Arbetet en artikel

de lagtrogna lagväktarna


14.4.1918 utgav Åbo Underrättelser en artikel De utrymda ämbetsverken

de utrymda ämbetsverken

16.4.1918 utgav Åbo Underrättelser en artikel Beslagtagna byggnader

beslagtagna byggnader

16.4.1918 julkaistiin Turun Sanomissa seuraavanlainen kuulutus

kuulutus 16.4.1918_ts

8.5.1918 julkaistiin Turun Sanomissa seuraavanlainen kuulutus

kuulutus lääninhallitus 8.5.1918

Paluu sivun vuodet 1917-1918 alkuun.